Regulamin

REGULAMIN PRALNI DYWANÓW

1. Usługi prania dywanów oraz tapicerki meblowej wykonuje firma „Mucoy” Ilona Krysińska.
2. Opłaty za usługi są określone są w cenniku.
3. Dodatkowa opłata jest naliczana w przypadku transportu dywanu przez naszą firmę.
4. Każdy dywan o wymiarach mniejszych, aniżeli 1m2 jest przeliczany w podstawowej stawce prania.
5. Opłatę za usługę prania dywanów jest pobierana w momencie zwrotu przedmiotu.
6. Termin wykonania usługi wynosi 7 dni, jednakże zastrzegamy sobie prawo wydłużenia terminu z przyczyn niezależnych od nas (awaria urządzeń, brak prądu) lub wykonania dodatkowych czynności czyszczących.
7. Firma może odmówić wykonania usługi.
8. Firma nie gwarantuje całkowitego usunięcia zabrudzeń, w tym:
– bejcy, rdzy, wosku, farb, odbarwień, przebarwień pochodzenia spożywczego, brązowych przebarwień na jucie, plam po kawie, herbacie lub zacieku po zalaniu oraz innych silnych barwników (tanina, tłuszcze, napoje energetyzujące)
– usunięcia zapachów zwierzęcych lub ludzkich (mocz, wymiociny)
9. W momencie przekazywania dywanu do czyszczenia Klient jest zobowiązany poinformować o wszelkich nietypowych zabrudzeniach dywanu, jak również samodzielnych próbach czyszczenia i wskazania przy tym rodzaju używanych środków chemicznych.
10. Firma nie odpowiada za uszkodzenia dywanu powstałe przed oddaniem dywanu do czyszczenia, w tym uszkodzenia wynikające z trybu użytkowania lub niewłaściwego czyszczenia.
11. Firma nie odpowiada za skutki czyszczenia w przypadku braku specyfikacji produktu.
12. Firma posiada polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Wszelkie roszczenia mogą nastąpić wg przepisów Kodeksu Cywilnego.
13. Reklamacja Klienta jest uwzględniana do 48 godzin od momentu odbioru dywanu.
14. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej i rozpatrywane w ciągu 14 dni licząc od daty złożenia reklamacji.