Usługi portierskie

Nadzór nad bezpieczeństwem i wewnętrznymi procedurami zapewnią nasi portierzy, którzy z zaangażowaniem i właściwym podejściem będą wykonywać swoje obowiązki. Wszędzie, gdzie jest wymagana rola portiera lub dozorcy, nasi pracownicy spełnią pokładane nadzieje. Stawiamy na osoby o wysokiej kulturze osobistej, sumienności i uczciwości. Nasi pracownicy są szkoleni między innymi w kursach udzielania pierwszej pomocy, jak również obsługi komputerów do systemów monitorowania.

OFEERTA SKIEROWANA DLA
– wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
– firm sektora prywatnego i państwowego
– instytucji państwowych, organizacji pozarządowych

Więcej zdjęć…